Titelbild
Byberget
Fagersberget
Falkberget
Gölaberget
Högberget
Kalahatten
Stormyrberget
Stor-Råberget
Ursberget
Vallsberget

Förstasidan
Om webbplatsen
Kontakt
Gästbok
Historik

Falkberget

Falkberget är ett mindre berg beläget omkring 10 kilometer nordväst om centrala Piteå, 5 kilometer nordväst om Öjebyn. Toppen ligger cirka 120 meter över havet och det öppna läget kombinerat med brant stupande bergssidor ger god utsikt över Svensbyfjärden, bebyggelsen i Öjebyn och Piteå samt ut mot havet och skärgården.

På Pite älvdals nordöstra sida i området upp mot Alterdalen finns flertalet berg med varierande storlek och höjd. Närmast havet längst i sydost ligger det relativt lilla Falkberget omedelbart söder det lite större Stor-Råberget. Falkberget har en något avlång form i nordväst-sydostlig riktning med stup på framför allt sydvästra sidan, men också på den nordöstra. Formen gör att berget från Piteå i sydost tycks vara ett mycket litet toppigt berg medan det från sydväst upplevs vara mycket större.

Falkberget är något lägre än sin större granne i norr, men för vyer i övriga väderstreck kompenseras den lägre höjden av den spetsigare toppen som gör att man här får bättre panoramavyer. På bergets mer höglänta delar växer en gles skog av små krokiga tallar direkt på klipphällarna vilket gör det lätt att fritt utforska berget såväl till fots som på skidor. Den bästa utsiktsplatsen ligger strax sydost om toppen där skogen glesnar och berget stupar brant mot söder.

Vägbeskrivning

Närmaste bilväg är Käcktjärnsvägen och den enskilda vägen till Böle träsk. Kör väg 374 mot Älvsbyn och sväng höger mot Käcktjärn när du når Böle cirka 5 kilometer norr om Öjebyn. Efter 700 meter finns en avtagsväg mot Böle träsk till höger. 400 meter in på denna viker en skogsbilväg av till höger som går upp till bergets nordvästra ände. Omkring 500 meter in på denna väg utgår sedan en vandringsled upp till toppen, leden är markerad med röd färg på trädstammarna. Det går även att gå upp på bergets sydöstra spets, men där är det längre till närmaste väg.

Bild
Utsikt söderut mot Svensbyfjärden från utsiktsplatsen strax söder om Falkbergets topp.

Bild
Vy mot Öjebyn från Falkberget, i bakgrunden syns till vänster de båda pappersbruken och till höger Öholmabron och E4-bron över Piteälven.

Bild
Från bergets nordöstra sida kan man blicka ut över Piteå norra skärgård.

© Copyright: David Larsson 2010