Titelbild
Byberget
Fagersberget
Falkberget
Gölaberget
Högberget
Kalahatten
Stormyrberget
Stor-Råberget
Ursberget
Vallsberget

Förstasidan
Om webbplatsen
Kontakt
Gästbok
Historik

Högberget

Högberget omedelbart sydväst om Svensbyn är ett intressant utflyktsmål som erbjuder många möjligheter till goda utsikter över omgivningarna. Berget har fyra olika toppar med olika höjd och karaktär vilket gör att turens längd och svårighetsgrad kan varieras. Utöver topparna är också Eliasgrottan i bergets nordsluttning och de båda stora stenfälten mellan topparna värda ett besök.

Högberget ligger på gränsen mellan det uppodlade jord­bruks­land­skapet vid Svensbyn och det mer höglänta skogs­land­skapet i sydost. Dess högsta topp 160 meter över havet gör det till det högsta i Svensby­fjärdens närmaste omgivningar, men ser vi mot sydväst når redan grannberget denna höjd. Högberget har i stort en något oval form i nordväst-sydostlig riktning och sluttar mycket brant dels mot Svensbyn men också mot den betydligt högre belägna långsmala Mjösjön på sydvästra sidan. De fyra topparna som från norr går under namnen Kross­berget, Mellan­berget, Larssons­berget och Mjösjö­berget ligger koncentrerade till massivets nordvästra del, varför vi också finner den minst branta terrängen på bergets sydöstra sida.

Larssonsberget är den näst högsta toppen och del ligger på bergets östra sida närmast Svensbyn. Den relativt lilla toppen når en höjd av drygt 140 meter över havet. Mot nordost stupar berget brant från toppen vilket borgar för en mycket god utsikt över det låglänta jordbrukslandskapet kring Svensbyn omedelbart nedanför berget, men också vyer ut över bland annat Svensbyfjärden och Infjärdenbygden. På Larssonsberget finns en grillplats med vindskydd. Vandringsleden/skoterleden går upp på toppens nord­västra sida, men det går bra att ta sig upp på hela sydvästra sidan.

Mjösjöberget är en långsmal bergstopp som ligger längs med Mjösjön på bergets sydvästra sida och stupar brant ner mot denna. Toppen ligger cirka 130 meter över havet vilket är cirka 80 meter över Mjösjöns yta. Från toppen har man god utsikt över Mjösjön och byn Mjösjöliden på dess sydvästra sida. I övrigt är vyerna begränsade av Högbergets övriga toppar och högre berg i sydväst. Leden går upp till toppen från nordväst och är går innehåller några korta brantare sträckor.

Mellanberget är trots sitt namn den högsta toppen på Högberget och når alltså en höjd på 160 meter över havet. Toppen ligger på bergets västra sida och från denna finns i sydväst ett högt stup ner mot Mjösjön. Till toppen finns leder både från nordväst och från öster med kraftigast lutning på den förstnämnda. Utsikten över Mjösjöliden och Mjösjön från klipporna ovanför stupet är magnifik, dessutom ges här god utsikt mot höglandet i väster med bland annat Kalahatten i förgrunden. Utsikten mot nord och ost är också bra, men blir trots den något lägre positionen ändå bättre på Larssonsberget.

Den fjärde och sista toppen att nämna är Krossberget på bergets norra sida, 120 meter över havet. Detta är egentligen mest en höjd som sticker ut från Mellanbergets nordsluttning, men klippiga terrängen gör att den ändå får karaktären av en topp. Från Krossberget ges utsikt mot nord och ost, medan andra delar av Högberget skymmer i övriga väderstreck. En led går fram till Krossberget från sydväst som en avstickare från leden upp till Mellanberget från väster.

Vägbeskrivning

Det finns bilvägar runt hela berget och många olika möjligheter att nå topparna från dessa. Eliasledens välskyltade ledsystem går över berget och upp till topparna vilket gör det lätt att hitta. Från Piteå följer man väg 373 västerut till Svensbyn. Vrid vänster mot Hemmingsmark och sedan höger mot Granträskmark. Eliasleden utgår från denna väg 1,3 kilometer söder om senast nämnda vägskäl. Därifrån går den upp till Eliasgrottan och upp mellan Larssonsberget och Mellanberget. Stigen är tidvis både brant och stenig.

Ett lättare alternativ, framför allt för skidåkaren, är att följa vägen upp till Bodsjön och där vika av mot Mjösjöliden. Knappt 200 meter efter korsningen korsar en skoterled öve vägen. Följ denna mot nordväst så når du efter 1,5 kilometer lätt stigning området mellan Larssonsberget och Mjösjöberget. En tur till Larssonsberget via denna väg ger mycket utsikt utan allt för stor ansträgning.

Det går också att utgå från Eliasleden i Mjösjöliden och via en bro över Mjösjön gå leden upp mellan Mellanberget och Mjösjöberget, stigningen upp från sjön är här kraftig. Man kommer då även här upp mellan topparna och kan välja att gå upp på den man önskar. Slutligen går det också att nå Krossberget och Mellanberget från den gren av Eliasleden som utgår från Mjösjöns nordvästra ände. Även denna led är brant eftersom den går upp till den högsta toppen. Mjösjölidsvägen kan för övrigt också nås från väg 373 cirka 800 meter väster om vägskälet i Svensbyn.

Bild
Utsikt från Larssonsbergets nästan helt kala nordöstra sluttning mot Svensbyn och Piteå.

Bild
Utsikt mot Roknäs och Sjulnäs från Krossberget.

Bild
Stupet ner mot Mjösjön och Mjösjöliden är mäktigt och lätt svindlande från kanten uppe på berget.

Bild
Mellanbergets stup ner mot Mjösjön längst nere till vänster i bild sett från sydost, i fjärran syns också Kalahatten.

Bild
Vy från Mjösjöberget ner mot Mjösjön och Mjösjöliden beläget 80 meter lägre nedanför bergets stup.

Bild
Det stora stenfältet mellan Larssonsberget och Mjösjöberget sett mot nordväst.

© Copyright: David Larsson 2010