Titelbild
Byberget
Fagersberget
Falkberget
Gölaberget
Högberget
Kalahatten
Stormyrberget
Stor-Råberget
Ursberget
Vallsberget

Förstasidan
Om webbplatsen
Kontakt
Gästbok
Historik

Stor-Råberget

Stor-Råberget omkring 10 kilometer nordväst om Piteå bjuder på spännande natur präglad av inlandsis och havsvatten. På det till ytan relativt stora berget finns flera stora klapperstensfält där havsvattnet har sköjt bort allt utom de större stenarna. Berget har också flera brant stupande sidor som bjuder på goda utsikter bland annat över skärgården norr om Piteå.

Stor-Råberget är tillsammans med Falkberget de sydligaste topparna i området mellan Piteälvens och Alterälvens dalgångar. Trots sitt havsnära läge ligger bergets topp hela 134 meter över havets yta. Utöver den högsta punkten belägen mitt på berget finns ytterligare tre höjdpunkter på berget, en i nordost, en i väster och en mycket flack i söder. Dessa toppar är alla bra utsiktsplater i sina respektive väderstreck. Bergets sydöstra sida i riktning mot Piteå sluttar svagt utan större branta partier. Runt resterande del av berget är sidorna i allmänhet mycket branta och stup förekommer också.

Naturen på Stor-Råberget präglas av relativt gles skog av små krokiga tallar som växer på frilagda berghällar eller i blockig terräng. Stora stenfält finns dels i sydostsluttning och dels i nordvästsluttningen mellan högsta punkten och västra toppen. På sydöstra sidan är stenarna större än på den nordvästra eftersom havet där var öppet österut och de kraftigare vågorna därmed kunde skölja bort mer sten.

Bäst utsikt över skärgården ges från nordöstra toppen. Norrut från denna är berget mycket brant med inslag av lodräta stup, här kan man se norrut mot Norrfjärden och Alterdalen. Även vid västra toppen stupar berget bran och härifrån ser man bland annat Piteälvens dalgång mot nordväst. I den branta sydsluttningen ses Svensbyfjärden delvis skymd av Falkberget. Från södra delen av sydostsluttningen där skogen är gles kan man spana in mot Piteå.

Vägbeskrivning

Den lättaste, minst branta vägen upp på Stor-Råberget utgår från Käcktjärnsvägen vid Böle. Kör väg 374 mot Älvsbyn och sväng höger mot Käcktjärn när du når Böle cirka 5 kilometer norr om Öjebyn. Efter 700 meter finns en avtagsväg mot Böle träsk till höger. 400 meter in på denna viker en skogsbilväg av som går upp förbi Falkberget. Från denna fortsätter en skoterled upp mot Stor-Råberget, håll vänster mot vid skylten mot toppbivack. Leden går upp mot nordöstra toppen och passerar förbi stenfälten i ostluttningen.

Man kan också utgå från den gamla vägen mellan Öjebyn och Kopparnäs. Vik av mot Karlberg från gamla infarten till Öjebyn norrifrån strax söder om trafikplats Boviken. Vrid höger i trevägskorsningen som följer efter knappt 1,5 kilometer och kör sedan ytterligare 600 meter. Där börjar en led som går upp till bergets nordöstra topp, en sträcka på knappt 2 kilometer.

Bild
Den södra sluttningen på Stor-Råberget har gles skog och goda utsikter. En skidtur här ger nästan alpin känsla med den allt brantare sluttningen.

Bild
Grillplatsen på nordöstra toppen. Här är skogen mycket gles vilket gör att denna topp ger den bästa utsikten över skärgården.

Bild
Solnedgång på Stor-Råberget.

Bild
Träden på Stor-Råberget är som små konstverk värda att uppmärksamma.

© Copyright: David Larsson 2010