Titelbild
Byberget
Fagersberget
Falkberget
Gölaberget
Högberget
Kalahatten
Stormyrberget
Stor-Råberget
Ursberget
Vallsberget

Förstasidan
Om webbplatsen
Kontakt
Gästbok
Historik

Kalahatten

I en stor del av Pite­bygden runt Svens­by­fjärden är berget synligt vid horisonten och dess brant stupande sidor gör det lätt att känna igen. Kalott­berget Kalahatten når den avsevärda höjden 243 meter över havet och bjuder därför må mils­vida utsikter över såväl kust­landets jord­bruks­land­skap och skär­gård som in­landets hög­länta skogs­land­skap. Berget som fågelvägen ligger precis 20 kilometer väster om Piteå har därför länge varit en välkänd och omtyckt ut­sikts­plats som dess­utom är väl värd att besöka av fler skäl än utsikten. Berget vittnar nämligen också om den mycket kraftiga land­höjning som har pågått sedan den senaste istiden och pågår än idag. Det är vattnet som har spolat bergets sidor rena och skapat klapper­stens­fälten nedanför bergs­toppen som en gång stack upp som en ö ur havet längst ut i kust­bandet.

Kalahatten ligger precis i brytningslinjen mellan det låglänta kustnära jordbrukslandskapet och det höglänta skogslandskapet i inlandet. Den närbelägna byn Kalamark ligger runt Kalaträsket omkring 150 meter över havet och sluttningen upp mot sjön från Roknäsbygden är tidvis relativt brant. Norr om sjön, snett framför den sett från de bebyggda trakterna, ligger en höjd som Rokån rundar på nordvästra sidan på sin väg från Kalaträsket ner mot Stockbäcken. I detta område reser sig närmast Kalamark det långsmala Kalaberget och mitt på detta den karakteristiska berghätta som går under namnet Kalahatten.

Höga berg i nära kusten ger oss möjlighet att se var havsytan låg som högst efter istiden, den s.k. högsta kustlinjen. På Kalahatten har denna mätts till 241 meter vilket är högst i Norrbotten. Endast någon enstaka meter av berget stack alltså upp ur havet när det vattnet stod som högst, men det besparade jorden på toppen från att sköljas bort. Bergets branta sidor blev däremot helt renspolade, varför berget fick sitt karakteristiska utseende. Nedanför berget finns flera stora klapperstensfält som också vittnar om kontakt med vatten. När vattnet sjönk undan och landet höjde sig bildades dessa genom att strandsvallet sköljde ur marken och lämnade kvar endast de större stenarna. Redan på väg upp mot toppen, dels på vandringsleden men också längs landsvägen, uppenbarar sig stora öppna stenfält i skogen.

Kalahatten stupar brantast på toppens norra och västra sida men även mot söder är bergssluttningen mycket brant. På östra sidan där vandringsleden/skoterleden går upp är dock stigningen mindre. Här finner man också den bästa utsikten österut mot det låglänta landskapet runt Svensbyfjärden. Bergets topp är relativt flack med så pass god jordmån att tallarna växer sig betydligt större än de små krumma tallar man ser på många berg i trakten. På bergets topp finns en mast med tillhörande teknikbyggnad, bredvid denna finns också ett större vindskydd för övernattning. Utsikten är bäst om man går något bort från toppen mot de branta sidorna, här kan man se vidsträckta vyer över skogslandskapet västerut. På berget strax nedanför toppen finns dessutom flera grillplatser.

Vägbeskrivning

Vandringsleden/skoterleden till Kalahatten utgår från Kalamarksvägen i öster. Från Piteå kör man E4:an söderut och viker av mot Långträsk på väg 373 vid trafikplats Bergsviken omedelbart söder om Piteälven. Följ denna väg 14 kilometer fram till byn Stockbäcken där vägen mot Kalamark viker av mot vänster. Följ Kalamarksvägen cirka 3,5 kilometer upp till krönet av den långa branta stigningen, där en parkeringsplats finns på vägens högra sida. Från parkeringen till Kalahattens topp är det cirka 1,5 kilometer, höjdskillnaden mellan vägen och bergets topp är 70 meter. Vandringsleden är ofta mycket stenig så man får gå försiktigt. Leden är som brantast nära toppen, men går där över klipphällar som ger gott om utrymme för egna vägval som minskar lutningen med lite längre väg, detta gör att det går relativt lätt att ta sig upp på skidor.

Bild
Från parkeringen vid Kalamarksvägen utgår leden mot kalahatten, en del av Eliasleden.

Bild
En del av Kalahattens bergiga hjässa sedd från östra sidan där leden går upp mot toppen. Här finns ledens största lutningar, men övriga sidor av toppen är betydligt brantare.

Bild
Vy österut i den minst branta ostsluttningen, den sida som också bjuder på bäst utsikt mot bebyggelsen runt Piteå.

Bild
Vy mot nordväst vid branten på toppens västra sida. Västerut breder höglandets sammanhängade skogsområden ut sig samtidigt som höjden snabbt stiger upp mot 400 meter över havet. Redan Skogberget till vänster i bild är nästan hundra meter högre än Kalahatten.

Bild
Utsikt från toppens norra del där bergssidan också är som brantast.

© Copyright: David Larsson 2010