Titelbild
Byberget
Fagersberget
Falkberget
Gölaberget
Högberget
Kalahatten
Stormyrberget
Stor-Råberget
Ursberget
Vallsberget

Förstasidan
Om webbplatsen
Kontakt
Gästbok
Historik

Ursberget

Ursberget alldeles intill Svensbyfjärden vid Bergsviken ger med sitt både vattennära och stadsnära läge fina utsikter från toppen 70 meter över havet. Läget gör också att berget är lättillgängligt, toppen ligger bara 500 meter från närmaste villakvarter.

Ursberget ligger omedelbart väster om Bergsviken och domineras av klippig terräng bevuxen med tallskog av varierande täthet. Det lilla berget har flera små toppar men är ändå relativt flackt upptill jämfört med dess betydligt brantare sidor. Den högsta toppen som ligger på östra sidan av berget närmast villakvarteren är dock brantare än övriga toppar, men det går att hitta lätta vägar även till denna. Väg 373 västerut mot Svensbyn och Långträsk går i bregskärning genom den nordligaste delen av berget. På toppen i öster och sluttningen österut är skogen mycket gles vilket ger fina vyer in mot staden, en vy som visserligen domineras av det stora pappersbruket. Även på västra sidan ges vyer mot grannbergen västerut.

Vägbeskrivning

Ursberget nås enklast från villakvarteren i västra delen av Bergsviken eller från elljusspåret i skogen söder om berget.

Bild
Utsikt österut från Ursberget. Nedanför berget syns Bergsviken, till vänster Piteå och till höger Munksunds pappersbruk.

Bild
Vy från västerut från den västra delen av berget med en lågt stående kvällssol. Här syns Fagersberget till vänster, Vallsberget syns i mitten över väg 373 och till höger skymtar Kalahatten i fjärran.

© Copyright: David Larsson 2010