Titelbild
Byberget
Fagersberget
Falkberget
Gölaberget
Högberget
Kalahatten
Stormyrberget
Stor-Råberget
Ursberget
Vallsberget

Förstasidan
Om webbplatsen
Kontakt
Gästbok
Historik

Fagersberget

Fagersbergets stup norrut mot Svensbyfjärden har nog fascinerat en och annan bilist som passerat på Långträskvägen förbi Vitsand. Uppe på berget ovanför stupet har man en fantastisk utsikt över Svensbyfjärden, över Piteå med pappersbruket i förgrunden och även mot Hortlax, havsbadet och Haraholmen. Även mer avlägsna objekt som radartornen på Måttsundsberget och på Bänkerberget i Koler går att se från toppen vid gynnsam väderlek.

Fagersberget är det ostligaste av de högre bergen närmast söder om Svensbyfjärden. Det ligger sydväst om Vitsand mellan Bergsviken och Svensbyn och når upp till 118 meter över havet, nästan precis lika högt som grannen Vallsberget i väster. Fagersbergets huvudtopp ligger i bergets nordöstra hörn, i nordväst finns också en något lägre topp som bjuder på fin utsikt västerut. På topparna ligger berget i dagen och små tallar växer glest på detta. På bergets övriga delar växer i allmänhet tätare och högre skog.

Den bästa utsikten bjuder bergets båda toppar på då skogen är som glesast där. Från huvudtoppen ser man in mot Piteå över Ursberget med Smurfit Kappas stora pappersbruk i förgrunden. Också Öjebyn med kyrkan är väl synlig från härifrån liksom hela Svensbyfjärden och de flesta berg som omger den. Vallsberget skymmer Högberget medan Kalahatten tittar fram över det. Österut syns Hortlax med den högt belägna kyrkan och Munksund med pappersbruket och sågen. Längre bort kan man också blicka mot havsbadet, djuphamnen på Haraholmen och vidare ut över Bottenviken. Som nämndes ovan går det också att se Måttsundsberget och Bänkerberget härifrån, det sistnämnda ligger på höglandet omkring fem mil västerut.

Vägbeskrivning

Det finns flera vägar att nå Fagersbergets topp. Flera av dem utgår från Skjutbanevägen som viker av från väg 373 omkring 400 meter öster om korsningen vid Vallsberget eller 5,5 kilometer väster om trafikplats Bergsviken där väg 373 lämnar E4:an. Från denna väg utgår stigar österut mot toppen efter 800 meter, 1200 meter och 1700 meter med allt mindre branta stigningar. Vintertid går det på skidor också att följa skoterleden som korsar Skjutbanevägen cirka 300 meter söder om väg 373 och sedan vika av upp i den branta sluttningen mot den västra toppen. Det går även att nå toppen från sydost med utgångspunkt från skogsbilvägar öster om berget.

Bild
Utsikt norrut från nordvästra sidan av Fagersbergets huvudtopp. På andra sidan Svensbyfjärden syns Öjebyn.

Bild
Detaljvy mot Piteå med det stora pappersbruket i mitten, här syns även E4-bron över Piteälven.

Bild
Vy mot Öjebyn från Fagersbergets västra topp med Öjeby kyrka mitt i bild.

Bild
Vårvintervy från Fagersberget.

© Copyright: David Larsson 2010