Titelbild
Byberget
Fagersberget
Falkberget
Gölaberget
Högberget
Kalahatten
Stormyrberget
Stor-Råberget
Ursberget
Vallsberget

Förstasidan
Om webbplatsen
Kontakt
Gästbok
Historik

Stormyrberget

Stormyrberget ligger i byn Pålberget längs vägen mellan Piteå och Älvsbyn. Bergets speciella sluttande klipp­hällar på syd­väst­sidan ger fin utsikt över jord­bruks­land­skapet i Pål­berget men också vyer mot bland annat Svensby­fjärden i söder och Sels­borgs­bergen vid Arne­mark i nordväst.

Stormyrberget är en del av ett större höglänt område mellan Piteälvens och Alterälvens dalgångar som också inkluderar högre toppar som Furuberget och Pålberget närmare Holmträsk, det senare ej att förväxla med byn Pålberget vid Piteälven. Stormyrberget är den sydvästligaste toppen av dessa och dess brant sluttande sida mot det uppodlade landskapet gör berget till en bra utsiktsplats här en bit upp i Piteälvens dalgång. Det faktum att berget nästan inte har någon sluttning mot nordost gör dock utsikterna åt detta håll synnerligen begränsade.

Den branta sluttningen sydväst om Stormyrbergets topp består i övre delen av frilagda berghällar bevuxna med gles skog. Här finns större ytor där nästan inga träd alls och där är också utsikten som bäst. Runt dessa jämnt sluttande ytor finns mer svårframkomlig blockig terräng där skogen också växer tätare. En skoterled går upp på berget från väster där sluttningen förvisso är brant men inte alls lika blockig. Leden går fram till toppen där det finns en grillplats med vindskydd.

Vägbeskrivning

Kör väg 374 mot Älvsbyn till Pålberget 12 kilometer norr om Öjebyn. Mitt i byn finns en enskild väg skyltad mot gården Stormyrberget. Skoterleden mot toppen går upp i skogen bakom gården, inledningsvis i samma riktning som vägen dit. Skoterleden är tidvis brant, så skidåkaren kan med fördel lämna den och åka upp över hygget nordväst om denna och sedan åka tillbaka till leden i brantens övre del.

Bild
Från de lutande berghällarna på bergets sydvästra sluttning har man utsikt över hela byn Pålberget och bergen på andra sidan Piteälven.

Bild
Bergssluttningens hällar är genomskurna av flera raviner i miniformat.

Bild
Utsikt över den södra delen av byn Pålberget från Stormyrberget, Piteälven rinner dold omedelbart bortom åkermarken. Här passerar också ett godståg mot Piteå genom byn.

© Copyright: David Larsson 2010